økoferie vandreferie vandring sundhed pilgrimsvandring
samarbejdspartnere

Støtteforening/fond

Støtteforeningens/fondens formål:
At vise praktiske veje til fysisk, psykisk, mental og åndelig sundhed samt at vise omsorg for Jorden - bæredygtighed - og respekt for alt liv.

- med henblik på at opnå øget lykkefølelse, næstekærlighed og spirituel indsigt for den enkelte og således bidrage til at skabe fred mellem mennesker.

Støtteforeningen/fonden har to primære aktiviteter, som skal tilgodeses før dens midler kan benyttes til andre aktiviteter:

1. at støtte etableringen af Solskinshuse i Danmark og i udlandet.

2. at støtte organisering af Fod på Livet – vandringer og deltagelse i samme.

A. Solskinshuse er en platform, hvor socialt fællesskab og menneskelig nærhed danner rammen for praktisk oplevelse af og læring i næringsindtagelse primært baseret på økologisk/biodynamisk frugt og grønt også benævnt Solskinsmad. Her kan man praktisk lære at Solskinsmaden at kende, håndtere og tilberede den og afprøve den på egen krop. Sekundært undervises teoretisk. Solskinshuse oppebærer samtidig tilbudet om gæstfrihed (overnatning) samt tilbudet om information og inspiration til miljø- og bæredygtighed omkring måder at bygge på. Informationen skal være enkel og tydeligt fremstillet vha Solskinshusets eget eksempel mht byggematerialer, atmosfære og forbrug af naturens resourcer på alle niveauer og informative plancher på stedet. Der skal uafbrudt stræbes mod det optimale.

Solskinshuse tilgodeser behovet for at kunne støtte forebyggelsesprincipper som modvægt til at støtte bekæmpelse af sygdomme. Ved donation ydes direkte støtte til udvidelse af menneskers oplevelse af og viden om konkret personlig forebyggelse ved hjælp af ny livsstil, vaner, traditioner, boligindretning, byggemetoder, bevidsthed om humanitet, indføling etc.

Det psykisk/åndelige element - fred og nænsomhed mellem mennesker indbyrdes - tilvejebringes på baggrund af medarbejdernes integritet og et personlig erkendt og erklæret ønske om at forholde sig åbent og fordomsfrit overfor deres medmennesker, gerne med baggrund i en åndsvidenskabelig indsigt. Aktivt girafsprog er en hensigtserklæring for stedet.

Den fysiske ramme skabes i henhold til de på det pågældende byggetidspunkt højest udviklede normer for bæredygtighed og miljørigtig bygningsetablering og drift, således at stedet er såvel et eksempel på æstetisk skønhed som på praktisk daglig brug.De fysiske rammer indrettes samtidig så vidt muligt efter naturens indbyggede orden og regler ud fra Vediske principper og tilføjer således den energetiske vinkel til opbygning af menneskelig sundhed.

Solskinshuse modtager kun selvhjulpne personer, dvs raske mennesker, som vil forebygge sygdom og ubalancer hos sig selv og evt. hjælpe andre mennesker til at kende grundlaget for livskraft og sundhed.

B. Fod på Livet-vandringer går primært fra Gedser til Skagen og sekundært ad andre ruter. Turen organiseres med henblik på såvel deltagere som skolebørns oplevelse af Solskinsmad og vandring ud fra de hidtidige retningslinier.